Kurser og Grupper - mindfulness

Fagligt Fokus

Jeg tilpasser hvert terapiforløb, så det passer bedst muligt til det enkelte menneske, det enkelte par og den konkrete problemstilling. Jeg gør brug af forskellige terapeutiske retninger som psykodynamisk terapi, eksistentiel psykoterapi, gestaltterapi, kropsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), SE-traumeterapi (Somatic Experiencing), EFT-parterapi (Emotionsfokuseret Terapi) og kognitiv terapi.

Da jeg også er uddannet fysioterapeut, indgår samspillet mellem krop og psyke naturligt i mit arbejde. At blive bedre til at mærke og stole på kroppens sansninger er ofte en vigtig vej til at komme mere i kontakt med sig selv, sine følelser og ressourcer.

“There is a crack in everything, that´s how the light gets in”
Leonard Cohen

Jeg er optaget af den mulighed for livfuldhed, udvikling og vækst, der kan opstå gennem livskriser og oplevelsen af at hverdagen og det kendte slår revner og krakelerer.