Anna Dreyer

Autoriseret psykolog

Fagligt fokus

Jeg tilpasser hvert terapiforløb, så det passer bedst muligt til det enkelte menneske, det enkelte par og den konkrete problemstilling. Jeg gør brug af forskellige terapeutiske retninger som psykodynamisk terapi, eksistentiel psykoterapi, gestaltterapi, kropsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), SE-traumeterapi (Somatic Experiencing), EFT-parterapi (Emotionsfokuseret Terapi) og kognitiv terapi.

Da jeg også er uddannet fysioterapeut, indgår samspillet mellem krop og psyke naturligt i mit arbejde. At blive bedre til at mærke og stole på kroppens sansninger er ofte en vigtig vej til at komme mere i kontakt med sig selv, sine følelser og ressourcer.

Jeg er optaget af den mulighed for livfuldhed, udvikling og vækst, der kan opstå gennem livskriser og oplevelsen af at hverdagen og det kendte slår revner og krakelerer.

Nutid og fortid

I terapiforløbet lægges primært vægt på nutiden og på din aktuelle situation. Alt efter hvilken problematik du kommer med, vil vi sammen i større eller mindre grad også være nysgerrige og undersøgende ift. din fortid og din opvækst. Terapien kan belyse tidligere relationers og begivenheders indvirkning på din nuværende selvoplevelse og dine nuværende problemer. Jeg arbejder bl.a. med familieopstilling og vi kan fx bruge familieopstillingsfigurer til at få et mere klart, visuelt billede af dynamikken i din opvækst. I terapien kan du få indsigt i hvordan du kan blive mere fri af gamle ukonstruktive forsvar, mønstre og selvbilleder.

Selvværd og ressourcer

Meget psykisk smerte kommer fra følelsen af at være forkert. Måske har du i en eller anden grad forsøgt at lave dig om og tilpasse dig andres krav og forventninger. Overtilpasningen og forkerthedsfølelsen kan føre til, at du i større eller mindre grad er kommet væk fra dig selv, og ikke har fået udviklet evnen til at være din egen gode ven og støtte tilstrækkeligt. Gennem terapi kan du få et mere realistisk og ressourcefuldt selvbillede og du kan styrke din evne til selvomsorg og selvaccept. Det kan blive nemmere at lytte til dit indre kompas og navigere i livet ud fra det der føles betydningsfuldt og godt for dig.

Livsværdier

Psykiske problemer, konflikter med andre eller utilfredshed med det liv du lever, kan afspejle at dine dybereliggende livsværdier, er kommet i klemme eller ikke er blevet prioriteret tilstrækkeligt. Ofte vælger og prioriterer vi ud fra det, vi tror, at andre forventer, fordi det er sådan vores forældre gjorde, eller fordi vi er påvirket af krav og forventninger fra samfundet og sociale medier. Gennem et terapiforløb kan du blive mere bevidst om, hvad der er værdifuldt for dig, og hvilke livsværdier der skal mere i spil i din hverdag, så du i højere grad kan få kontakt til livsglæde, mening og autentisk livsudfoldelse.

Nærvær og krop

Det er sjældent, at vi er helt nærværende eller helt tilstede i vores liv. Nærværstræning eller mindfulness er træning i at komme mere tilstede og lære at mærke efter og lytte til de signaler der kommer fra kroppen, følelserne og tankerne. Den bevidste registrering af signaler fra krop og sind kan rumme vigtig information om hvordan du egentlig har det. Træning af nærvær og lytten til kropsfornemmelser, kan hjælpe dig til at hvile mere i dig selv, så du på en mere naturlig og uanstrengt måde kan være i kontakt – med dig selv og andre – og handle på måder der er i større samklang med den du er, og det du har brug for.