Psykolog_Anna_Dreyer

Erfaring

Uddannelse, supervision, kurser og samarbejde

Jeg er født i 1971 og uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i Risskov. Jeg er autoriseret psykolog (af Psykolognævnet under Socialministeriet) og har deltaget i efteruddannelsesforløb i bl.a. kognitiv terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) hos Kognitivgruppen i Aarhus, i gestaltterapi hos psykolog Michael Sonne ved Aarhus Gestaltinstitut samt i psykodynamisk terapi hos psykolog Helge Lassen. Jeg er i gang med efteruddannelse hos Parterapeutisk Institut i Aarhus.

For at få inspiration og for at sikre kvaliteten i mit arbejde modtager jeg løbende supervision. Gennem mere end 15 år har jeg deltaget i en lang række kortere og længerevarende fagrelevante kurser – bl.a. om emotionsfokuseret parterapi (EFT) hos psykolog Lone Algot Jeppesen, om familieterapi og systemisk familieopstilling hos ISFO (Institut for Systemisk Opstilling), samt kurser i eksempelvis dynamisk korttidsterapi, kropsterapi, traumeterapi, stresshåndtering, og sorg- og krisehåndtering. Igennem 30 år har jeg modtaget undervisning i nærværstræning/mindfulness og meditation på Vækstcenteret i Nr. Snede. Jeg samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer og med arbejdspladser og organisationer som eksempelvis Horsens Krisecenter, Regionshospitalet Horsens, SKAT og foreningen Hjælp Voldsofre.

Arbejdserfaring

 • Sammen med syv selvstændige psykologer er jeg en del af praksisfællesskabet Psykologerne i Løvenørnsgade (2016-igangværende)
 • Jeg var med til at starte og drive Psykologi & Sundhedsgruppen i Horsens – et behandlerhus med 8 psykologer og behandlere, som arbejdede tværfagligt med psykoterapi og sundhed (2011-2016)
 • Undervisning i mindfulness for mennesker med stress, angst og depression for Horsens kommune (2010-2013)
 • Kurser for voldsramte kvinder gennem foreningen Hjælp Voldsofre i Randers, de sidste to år i samarbejde med psykolog Marie Heyn (2009-igangværende)
 • Individuel supervision og gruppesupervision – bl.a. for ansatte, personalegrupper og psykologer/praksiskandidater (2009-igangværende)
 • Psykologarbejde i Neuropsykologisk Klinik i Horsens. Individuel terapi, parterapi, supervision, undervisning/grupper samt arbejde med krigsveteraner og pårørende (2007-2011)
 • Ansat hos cand.psych. Vibeke Gøtzsche i Nr. Snede. Individuel terapi og parterapi (2007-2008)
 • Undervisning af langtidssygemeldte medlemmer af Forbund for Offentlige Ansatte (FOA) i stresshåndtering og psykologi i Vejen og Esbjerg (2004-2006)
 • Undervisning af slagteriarbejdere på Danish Crown og medarbejdere på Kirk Telekom i stresshåndtering og psykologi i Horsens (2005-2007)
 • Studenterklinikken i Aarhus. Individuel terapi og parterapi (2003-2006)
 • Undervisning i almen psykologi samt undervisning af mennesker med overvægtsproblemer på AOF i Aarhus (2003-2005)
 • Vejleder i motion, helse og vægttab i Aarhus Sekvenstræning (1999-2002)
 • Individuel rådgivning og leder af selvhjælpsgrupper for mennesker med depression i Gallo Kriserådgivning i Aarhus (2001-2002)
 • Medstifter af og rådgiver i værestedet Ventilen for unge ensomme under Røde Kors i Århus (1998-1999, Ventilen modtog Tine Bryld Prisen i 2019)