Supervision

Supervision

Hvordan kan du imødekomme krav og udfordringer i dit arbejde, samtidig med at du varetager din arbejdsglæde og din livsenergi? Hvad er det der udspiller sig i dit samarbejde med kollegaer, ansatte eller din leder? Hvordan kan dine ressourcer og potentialer komme bedst muligt i spil på din arbejdsplads? Hvad har du brug for til at videreudvikle dig?

Supervision er en lærings- og udviklingssamtale, som har til hensigt at understøtte din eller jeres faglige og personlige udvikling og højne kvaliteten i arbejdet. Formålet med supervision er at få mere overblik, klarhed og retning. Det handler om at skabe bevægelse fra den konkrete problemstilling til nye perspektiver og ny læring, samt blive mere bevidst om, hvad du eller I kan være opmærksomme på i fremtiden.

Individuel supervision eller supervision af mindre grupper tager udgangspunkt i den vanskelighed eller de ønsker, som du eller I kommer med. En indledende klargøring af hvad du eller I gerne vil have ud af supervisionen, danner afsæt for en struktureret fælles udforskning og undersøgelse. Ofte tager supervisionen udgangspunkt i en konkret arbejdsrelateret sag eller situation. Som supervisor er det min opgave, at holde processen på sporet og stille spørgsmål og komme med perspektiver, der giver anledning til refleksion, undren, nysgerrighed og erkendelse. Ekstern supervision danner et neutralt rum for den faglige refleksions- og udviklingsproces.