Supervision

Supervision

Som supervisor er det min opgave at støtte det menneske, der kommer i supervision på en sådan måde, at vedkommendes faglige ressourcer og potentialer kommer bedst muligt i spil. Formålet med supervision er i sidste ende at støtte vedkommende i at blive mere selvstændig og kompetent. Dette understøttes af spørgen, lytten, fælles udforskning og udveksling.

Individuel supervision eller supervision af mindre grupper tager udgangspunkt i den vanskelighed eller i det ønske om udvikling, den enkelte eller gruppen har. Det konkrete fokus kan være udforskning af nye retninger og muligheder i arbejdslivet, håndtering af en konkret arbejdsopgave eller belysning af vanskeligheder og nye veje i relation til klienter, kollegaer, samarbejdspartnere eller ledere.

Gennem supervision kan der opstå større bevidsthed om, hvilke følelser, tanker og associationer det konkrete tema eller problem vækker. Supervision handler altså i højere grad om bevidstgørelse og inspiration end om dyberegående terapeutisk bearbejdning. Det kan eksempelvis være væsentligt at blive mere bevidst om at adskille, hvad der er ”ens eget”, hvad der er ”den andens”, eller hvad der er ”de andres”. En sådan bevidstgørelse understøtter en højere grad af professionalisme og klarhed.