Psykolog_Anna_Dreyer

Individuel terapi

Udgangspunktet for mit arbejde med terapi er at møde mennesker med nærvær og accept. Jeg har erfaring med en række problemstillinger som depression, angst, stress, sorg, krise (fx efter en ulykke, et dødsfald, sygdom, skilsmisse eller afskedigelse), lavt selvværd, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, problemer med at indgå i relationer, jalousi, fobier – herunder social fobi, tvangstanker og tvangshandlinger (OCD), omsorgssvigt, overgreb (incest og vold) og misbrug.

Når man opsøger en psykolog er det ofte fordi det er svært at se klart i forhold til sig selv, sine relationer og sin livssituation. Det kan opleves som om man sidder fast i forviklinger og uigennemskuelighed.
I terapien er det min opgave at hjælpe mennesker til at få mere klarhed og kontakt med sig selv. Klarheden og kontakten kan med tiden gøre det nemmere at føle og handle på måder, der opleves som mere sande og konstruktive.

Ved den første samtale får jeg en fornemmelse af det andet menneskes aktuelle situation, ressourcer og vanskeligheder. På den baggrund får jeg en idé om, hvordan vi sammen kan arbejde videre.
Alt efter problemets karakter og alt efter hvad det menneske der kommer i terapi gerne vil have ud af forløbet, finder vi sammen frem til et mål for terapien. Da man nemt kan komme vidt omkring i et terapeutisk forløb, er det mit ansvar, at terapien koncentrerer sig om det valgte mål. Målsætningen kan ændres undervejs i forløbet i takt med, at der opstår ny indsigt og forandring.

Da en vigtig del af det terapeutiske arbejde ligger i hverdagslivet, i tiden mellem de terapeutiske samtaler, kan jeg undertiden foreslå opmærksomhed på konkrete situationer eller mønstre samt foreslå øvelser, der kan afprøves i hverdagen.

Terapiforløbets varighed afhænger af det konkrete problem og behov. Uanset forløbets længde afsættes der en gang til evaluering og afslutning.