Anna Dreyer Individuel Terapi

Individuel terapi

Gennem et terapiforløb kan du få hjælp til at forholde dig bedst muligt til dit problem eller den vanskelige situation du er i. Terapi er en hjælp til at komme dybere i kontakt med dig selv, så du kan navigere i dit liv og i dine relationer til andre på en mere autentisk, konstruktiv og livfuld måde.

Ofte har vi allerede det vi har brug for, men vi kan have mistet kontakten eller tilliden til det – eksempelvis kan vi have svært ved at mærke vores kropsfornemmelser, følelser og behov. Vi kan også have mistet kontakten eller tilliden til vores ressourcer, værdier eller retning i livet.

Kontakten indadtil kan eksempelvis være vanskeliggjort af vilkår i opvæksten, forsvarsreaktioner, destruktive følelses- og handlemønstre eller af selvusikkerhed. Gennem et terapiforløb kan du få hjælp til at vende opmærksomheden mere indad samt forstå og rumme det der er svært. Gradvist kan du få større følelsesmæssig robusthed, en oplevelse af at hvile mere i dig selv og en bedre kontakt til andre mennesker.

“Our contact with other people is only as solid and deep as our contact to ourselves”
(Brené Brown, professor på University of Houston)

Det er vigtigt for mig at skabe et trygt og støttende rum for vores terapeutiske samarbejde. Der er ikke noget der er forkert, det hele må være der, og jeg tilstræber at være tilstede med nærvær og engagement. Jeg har erfaring med en række psykologiske og eksistentielle problemstillinger som eksempelvis:

Terapiens varighed afhænger af dit behov og af den problemstilling du kommer med. Nogle terapiforløb er kortvarige (fx 3-5 samtaler) og andre er mere længerevarende (fx 6-15 samtaler). Typisk vil der i starten af forløbet ikke gå lang tid mellem vores samtaler (fx 1-2 uger) og derfra kan der ofte godt gå længere tid (fx 2-3 uger) mellem samtalerne.